Wondericon s.r.o.Galandova 3, 811 06 Bratislava
IČO: 35851988 | IČ DPH: SK2020239617
Okresný súd Bratislava I | Oddiel: Sro | Vložka číslo: 28212/B